Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Rekl??m:

P??tt??m vir??g-aj??nd??k

Ali Box Klub

Thai massz??zs

Balla ingatlan

Bosla AutoRent

Hasznos H?­rek
Column count doesn't match value count at row 1
Online Statisztika
Online vendégek: 0
Online tagok:
Nincsenek online tagok jelen


Regisztrált tagok: 690
Aktiválatlan tagok: 6357
Legújabb tag: fehasznalonev

Látogatók ma: 12210
Online látogató: 0
Max. Onlinerekord: 220
Max. napi rekord: 28603
Látogatók tegnap: 22325
Látogatók a hónapban: 590480

Utolsó 24 órában: 
Rekl??m

Hirdet??si fel??let

Jel??l??

Facebbok


iwiw

Jogi impreszum:
Copyright © www.amivarosunk.hu; 2009. Minden saj??t h?­rt, minden inform??ci??t (f??nyk??pet, filmet, sz??veget, hanganyagot), amit itt az oldalon tal??lnak, forr??ssal megjel??lve (www.amivarosunk.hu), enged??ly n??lk??l megjelen?­thet??! Az oldal tartalm????rt, amit a regisztr??lt tagok ?­rnak ??s a bek??ld??tt k??pek??rt, h?­rek??rt, felel??ss??get a port??l ??s ??zemeltet??je nem v??llal! Minden megjelent h?­r??rt, amit az olvas?? k??ld be, saj??t felel??ss??gre teszi. A jogi k??vetkezm??nyeket mag??ra v??llalja! B??vebben: az oldal szab??lyzat??ban!
Szigetszentmikl??s inform??ci??s oldala linkgy??jtem??ny
Megosztások
Hozzászólások
 Téma nyomtatása
Szigetszentmikl??si ??nkorm??nyzat ??s munk??ss??ga
Joe_bacsi
Tisztelt Becz P??ter Eln??k ?šr!

Lenne n??h??ny keresetlen szavam a GB mai ??l??s??nek napirendjeihez.

1. Amit az ut??bbi id??ben a H??Sz-szel m??velnek, az m??r k??sz kabar??! Apr?? f??lre??rt??snek titul??lj??k a s??lyos szakmai t??ved??st, tr??kk??z??ssel pr??b??lj??k meg elrejteni az ??kol??giai v??szhelyzetet, amelyet ??n??k okoztak a v??ros elhib??zott fejleszt??s??vel!
??n??k ford?­tva ??lnek a lovon! Z??rt rendszer??, k??zm??p??tl?? szennyv?­zt??rol??k ??p?­t??s??t jobb helyeken ma m??r tiltj??k! Egy??bk??nt azt v??giggondolt??k, hogy azokb??l mennyi szennyvizet kell majd tengelyen valahova elhordani? Meg vannak erre a befogad?? kapacit??sok? Meg vannak erre a megfelel?? garanci??k, azaz a szolg??ltat??val megk??t??tt szerz??d??sek?

2. Az RSD Parti S??v ??nkorm??nyzati T??rsul??s T??rsul??si Meg??llapod??s??ban a X. fejezet ??zemeltet??s, d?­jpolitika c. r??szt nem kellene m??dos?­tani a ??jonnan megalakul?? region??lis v?­zik??zm?? szolg??ltat??knak megfelel??en?

3. A Bucka csatorn??z??ssal kapcsolatos el??terjeszt??ssel m??r eleve az a gond, hogy a k??zbeszerz??si dokumentumok c?­mei ****s??geket tartalmaznak. Sz?? sincs itt Szigetszentmikl??s, Bucka V??rosr??sz szennyv?­ztiszt?­t?? telep b??v?­t??s??r??l, sem pedig Szigetszentmikl??s, Bucka V??rosr??sz szennyv?­zcsatorna h??l??zat rekonstrukci??j??r??l! Az m??r csak apr??s??g ehhez k??pest, hogy m??szaki szak??rt??t kiv??lasztani szoktak, nem beszerezni...
 
http://www.egyszigetpolgarorelmelkedesei.eoldal.hu/
Joe_bacsi
A mai GB-??l??sen t??rt??nt:
Az ??l??s hat??rozatk??ptelens??g miatt 40 perc k??s??ssel kezd??d??tt. Ekkor futott be a riasztott szem??ly, aki csatlakozott a Becz, T??th, K??vesdi, Terecskei n??gyeshez (az illet?? nev??re nem eml??kszem). Mivel t??bben f??l ??tig ??rtek csak r??, ez??rt csak a fontosabb napirendeket t??rgyalt??k, ??.m.: 1, 2, 13, 5, 6, 8.
Komolyabb izgalmak csak az 5. ??s 8. napirendi pontok k??r??l alakultak ki.

A v?­zparti ingatlanok 1990-es ??vek elej??n t??rt??nt tulajdonjogi ??tj??tsz??s??nak dokumentumait k??rte Barab??s k??pvisel?? ??r bemutatni, amelyre a KT-??l??sre ?­g??retet is kapott.

Szint??n Barab??s k??pvisel?? ??r feszegette a M??lna utcai "t??glah??z"-ak jogc?­mmel ottlak?? ??s jogc?­m n??lk??li lak??inak szoci??lis cserelak??ssal t??rt??n?? ell??t??s??nak probl??m??j??t, konkr??tan, hogy a b??ntetlen el????let el??felt??tel legyen a t??mogat??s oda?­t??l??s??n??l. V??g??l is a jelenl??v?? bizotts??gi tagok T??th Imre ellenszavazat??val 4:1 ar??nyban megszavazt??k az el??terjeszt??st.
 
http://www.egyszigetpolgarorelmelkedesei.eoldal.hu/
Nadzsi1
k??szi az inf??t.
"El??sz??r semmibe vesznek,
ut??na nevetnek rajtad,
majd harcolnak ellened,
??s v??g??l nyersz!"

Mahatma Gandhi
 
www.amivarosunk.info
Joe_bacsi
Gandhi mond??sa kezd bej??nni! A tegnapi Ad-hoc bizotts??gi ??l??sen m??g csak nevettek rajtunk...http://youtu.be/p...
Szerkesztette: Joe_bacsi - 2012/06/20 14:05:01
 
http://www.egyszigetpolgarorelmelkedesei.eoldal.hu/
Nadzsi1
nincs id??m megn??zni, de k??szi. Felteszem h?­rben.
Tudn??l ?­rni p??r sort, hogy mi volt?

Kepzeld, tegnap siker??lt a kedvencem mell?? parkolni. Meglep??dve tapasztaltam, hogy nem csak a k??z??s ism??r??nk haszn??lja ??gy a biztons??gi ??v??t, hanem a kisnyugd?­jas is...
??gy l??tszik, hogy ez egy polg??ri k??r??s-terepj??r??s divat....

"El??sz??r semmibe vesznek,
ut??na nevetnek rajtad,
majd harcolnak ellened,
??s v??g??l nyersz!"

Mahatma Gandhi
 
www.amivarosunk.info
Joe_bacsi
?šgy l??tszik nem csak nekem nem tetszik a H??Sz legut??bbi m??dos?­t??sa, amely a szennyv?­zp??tl?? m??t??rgyak ??tmeneti enged??lyez??s??r??l sz??l: http://hirdetmeny...8_2012.pdfCool

??rdemes k??l??n kielemezni a V??rosi F????p?­t??sz??nk sz??nalmas v??laszait: mell??besz??l, cs??sztat ??s hazudik!Angry
Szerkesztette: Joe_bacsi - 2012/08/27 21:56:54
 
http://www.egyszigetpolgarorelmelkedesei.eoldal.hu/
Joe_bacsi
Olvasgatom a szept. 5-i KT-??l??sre el??terjesztett anyagokat, ??s a 11. napirendi pontn??l megakadt a szemem egy t??bl??zaton:

A szennyv?­zcsatorn??z??s beruh??z??s nett?? forr??s??sszet??tele (Ft-ban):

??sszesen:
KEOP t??mogat??s: 2.312.170.000
kamatt??mogatott v?­zik??zm?? hitel: 393.000.000
nem kamatt??mogatott v?­zik??zm?? hitel: 40.107.000
Teljes k??lts??g: 3.025.072.000
Eddig senkinek nem t??nt fel, hogy az els?? h??rom sort ??sszeadva nem j??n ki a v??g??sszeg? Na vajon mi??rt?

Aki els??nek megmondja a helyes v??laszt, annak fizetek egy kors?? s??rt!Cool
 
http://www.egyszigetpolgarorelmelkedesei.eoldal.hu/
Joe_bacsi
Joe_bacsi ?­rta:
?šgy l??tszik nem csak nekem nem tetszik a H??Sz legut??bbi m??dos?­t??sa, amely a szennyv?­zp??tl?? m??t??rgyak ??tmeneti enged??lyez??s??r??l sz??l: http://hirdetmeny...8_2012.pdfCool

??rdemes k??l??n kielemezni a V??rosi F????p?­t??sz??nk sz??nalmas v??laszait: mell??besz??l, cs??sztat ??s hazudik!Angry


Az??ta t??rt??nt egy egyeztet??s, amir??l ezt ?­rj??k:
Az ??gyben 2012. szeptember 6-??n egyeztet?? t??rgyal??sra ker??lt sor ahol a v??lem??nyez??k ??ll??spontjukat fenntartott??k. A rendelet-tervezet a jogszab??lyi el???­r??snak megfelel??en kif??ggeszt??sre ker??lt, a tervre az ?llami F????p?­t??sz v??gs?? v??lem??ny??t megk??rt??k. Az ?llami F????p?­t??sz v??gs?? v??lem??nye az el??terjeszt??s lead??s??nak id??pontj??ig nem ??rkezett meg, azt be??rkez??s??t k??vet??en a K??pvisel??-test??leti ??l??sen ismertetj??k. ?ll??spontunk szerint az ??szrev??telekben tett javaslatok nem mutatnak r?? t??rv??nys??rt?? rendelkez??sre a H??SZ m??dos?­t??s rendelet-tervezet??ben, ?­gy a m??dos?­t??s elfogad??s??nak az ?llami F????p?­t??sz v??gs?? v??lem??ny??nek figyelembe v??tele mellett akad??lya nincs.


Szvsz. viszont van!

Az ?llami F????p?­t??sz nemleges v??lem??nye bor?­t??kolhat??, ??gyhogy k??r er??lk??dni, ebb??l nem lesz rendelet!Sad
 
http://www.egyszigetpolgarorelmelkedesei.eoldal.hu/
Joe_bacsi
Az e heti bizotts??gi ??l??sek el??:

OINB/5: J??rt ez a k??relem az CKO-n??l? Mi??rt kezelik k??l??n, mi??rt nem a 7. napirend keret??ben t??rgyalj??k?
OINB/6: Sz??p dolog ez a testv??rv??rosi kapcsolatok ??p?­t??se, de egy hat??ron t??l m??r kezd terhess?? v??lni. Szigethalommal, Csepellel kellene ink??bb szorosabbra f??zni a kapcsolatokat...
NJB/3: M??r megint Csepelre akarjuk "tolni" a Fels??tag ell??t??si probl??m??it, bezzeg ha ??k k??rnek valamit, akkor azt figyelmen k?­v??l hagyjuk (l??sd H??Sz). Uraim! Ez ?­gy nem m??k??dik!
J??KB/2: Sz??gyen, hogy ??nkorm??nyzati fejl??ccel ilyen sil??ny min??s??g?? anyagok egy??ltal??n a nyilv??noss??g el?? ker??lhetnek! Ez az 2012. m??jus 19-i keltez??s?? besz??mol?? eddig hol lapult? Ha azt n??zz??k, hogy a 2010. ??vr??l nem is k??sz??lt besz??mol?? (vagy csak nem ker??lt a J??KB el??), akkor ez ak??r el??rel??p??snek is lenne tekinthet??. Azonban az m??g egy laikusnak is egyb??l szemet sz??r, hogy ez az anyag min. 90%-ban kopiz??ssal k??sz??lt, ??tfestett??k a c??gt??bl??t: a Rendv??delmi Irod??b??l K??zrendv??delmi Iroda lett, az ??vsz??mot ??s a t??bl??zatok adatait friss?­tett??k. A t??bbi kincst??ri optimizmussal ??titatott blabla-sz??veg. Sehol egy kritikus ??szrev??tel, egy ??rt??kel?? f??lmondat, egy ??pk??zl??b javaslat! A k??z??rdek?? lakoss??gi bejelent??sekr??l, illetve az azokra tett int??zked??sekr??l nem sz??l a f??ma! Jobb helyeken az ilyet m??r b??ntetik...Angry
 
http://www.egyszigetpolgarorelmelkedesei.eoldal.hu/
Joe_bacsi
Tisztelt F??rumoz??k!

Nem tudom, hogy manaps??g egy??ltal??n van-e olyan megb?­zott szem??ly, aki az "amivarosunk.hu" port??l ??nkorm??nyzattal foglalkoz?? bejegyz??seit figyeli, mindenesetre a tegnapi b?­r??s??gi t??rgyal??s tan??s??ga szerint a 2010-es v??laszt??sok idej??n m??g nagyon ??berek voltak az elvt??rsak...

Ebben, "Az ??nkorm??nyzat ??s munk??ss??ga" c. f??rumt??m??ban ??n gyakran "??zengettem" a hivatalnak, h??tha olvass??k. Lehet, hogy hasztalan volt! A hat??konys??g kedv????rt az??rt az ut??bbi id??ben t??bb dolgot ?­r??sban is megreklam??ltam az ??nkorm??nyzat tev??kenys??g??ben. Nem mondhatom azt, hogy v??laszra sem m??ltattak, s??t, ink??bb azt mondan??m, hogy n??ha jobban ??r??ltem volna egy-egy magyar??zkod??, semmitmond?? vagy elod??z?? v??lasz helyett egy-egy hat??kony int??zked??snek.

Nem kell nagy dolgokra gondolni, ilyen apr?? ??gyekr??l volt sz??, mint a k??pvisel??i vagyonnyilatkozatok megismerhet??s??ge, a telep??l??srendez??si eszk??z??k (Telep??l??sszerkezeti terv, Szab??lyoz??si terv ??s Helyi ??p?­t??si Szab??lyzat) m??dos?­t??sa eset??n a k??zh?­rr?? t??tel m??dja, a Duna-parti lej??r??k ??s s??t??ny ??gye, vagy p??ld??ul a Bucka-csatorn??z??sr??l ?­g??rt rendszeres t??j??koztat??s hi??nya.

Most mindj??rt egyszerre k??t r??szsikerr??l sz??molhatok be nektek, mert ma az ??nkorm??nyzat hivatalos honlapj??t b??ng??szve v??letlen??l szemet sz??rt a 1113/2012-es, 10. 18-i hirdetm??ny "A Telep??l??srendez??si eszk??z??k m??dos?­t??s??r??l", amellyel kapcsolatban minden lakos 2012. 11. 12-ig ??szrev??telt tehet.

A m??sik ??r??mteli h?­r, amelyr??l az EDtR-t b??ng??szve szereztem tudom??st, hogy siker??lt helyrehozatni vel??k egy KT-hat??rozatban elk??vetett bakit, amely a Szigetszentmikl??s-Csepel k??z??tti ??n. Hollandi ??ti ker?­t??s ??s kapu lebontat??s??r??l hat??rozott.

??r??m??mbe csak akkor vegy??lt n??mi ??r??m, amikor a hat??rban rendszeresen futkos?? f??rumt??rsunk felh?­vott mobilon, hogy a Dujm??-lak??telepen lak??k szerint a Temesv??ri ??ton l??v?? Vackor b??lcs??de parkol??j??ban ??s az ??p??lete k??r??l ??jjel-nappal be van kapcsolva a t??rvil??g?­t??s. Vajon mi??rt?Angry
A szennyv?­ztiszt?­t?? telepn??l pedig m??r kinn van az EU-s t??bla. Mire f??l?Angry
Szerkesztette: Joe_bacsi - 2012/10/28 10:44:51
 
http://www.egyszigetpolgarorelmelkedesei.eoldal.hu/
Joe_bacsi
?šgy l??tszik korai volt az ??r??m??m a Hollandi ??ti ker?­t??s ??s kapu lebont??sa ??gy??ben, mert a tegnapi GB-??l??sen a Becz ??r azzal napolta el a d??nt??st, hogy:

"Ezzel kapcsolatosan az ott lak??knak, illetve azok egy csoportj??nak van m??s v??lem??nye. Azt szeretn??k, hogy egy olyan rendszert alak?­tsunk ki, hogy mindenkinek legyen hozz?? kulcsa, aki ott lakik, ??s maradjon meg ez a bez??rt kapu. ??n v??gs?? soron meg??rtem az urat, ??s akik ?­gy gondolkodnak, mert... Ezt el kellene majd d??nteni. ??s az??rt mondom, hogy most ez v??rhat m??g egy-k??t hetet, akkor viszont el??terjesztj??k, hogy milyen t??mogatotts??ga van ennek a dolognak, teh??t igaz??b??l hogy az ott lak??knak a t??bbs??ge vagy a kisebbs??ge t??mogatja ezt a megold??st. ??s hogyha err??l bizonyoss??got szerz??nk, akkor d??nt??nk. ??n ezt gondolom, ??s az ott lak??knak a v??lem??ny??t vegy??k figyelembe. Ugye mert itt amikor, Szab?? ??r ezt ??szrevette, ezt a hib??t, de az ott lak??knak, az itt l??v?? lakosok azok igaz??b??l ezzel a k??rd??ssel nem foglalkoztak, mindenkit csak a saj??t dolga, ingatlana ??rintette igaz??b??l, az hogy ottan most kinyitjuk/nem nyitjuk ki, azt itt mi feszegett??k egy darabig, de azt??n ef??l??tt el is siklottunk. Most itt valaki f??lh?­vta a figyelm??nket erre, ??s onnan j??tt egy ilyen inform??ci??, hogy ha lehet, akkor mi el??k??sz?­tj??k ezt, hogy akkor val??ban t??nyleg milyen ar??nyban k??pviselik ezt a bez??rt kaput, de olym??don ... Mert r??gebben, k??pzelj??tek el, volt olyan, hogy p??nzt k??rtek kulcs??rt! Nyilv??nval??, hogy most is van valamilyen k??lts??ge ennek a kulcs-k??rd??snek, de minden egyes ott lak??, aki ott lakik, csak az kaphasson egy ilyen kulcsot. De meg lehet ezt ker??lni, mert rendesen lehet ott k??zlekedni, csak ez egy r??videbb ??tvonal. Csak az??rt, hogy ha azt ott kinyitjuk, akkor egy??rtelm??, hogy sokkal nyitott?? v??lik a ter??let, sokkal nagyobb lehet??s??ge van annak, hogy ott valamilyen olyan cselekm??nyeket k??vessenek el, amit igaz??b??l nem szeretn??nek. ?šgyhogy ??n ezt k??rem, ez a k??r??s, hogy ha m??shogy d??nt a bizotts??g, term??szetesen m??shogy is d??nthet, az m??s k??rd??s, de ezzel kapcsolatosan mi a v??lem??nye a bizotts??gnak? Mondjatok valamit! Na! Mi legyen? J??, teh??t vegy??k le! Akkor k??rem a bizotts??got, ezt a napirendi pontot vegy??k le a t??rgyal??s menet??r??l."


Szavaz??s, ??s hat igen szavazattal egyhang??lag le is vett??k!Angry
 
http://www.egyszigetpolgarorelmelkedesei.eoldal.hu/
Joe_bacsi
Jobb sz??rakoz??s h?­j??n ma felmentem az EDtR-re, ??s meglep??dve tapasztaltam, hogy a k??vetkez?? h??ten szinte valamennyi bizotts??g ??l??st tart. Nofene, mi t??rt??nt? ??g a h??z?

N??zegetem sorban az egyes bizotts??gok el??terjeszt??seit, ??s r??j??ttem, hogy alapvet??en a j??v?? ??vi k??lts??gvet??s koncepci??j??t fogj??k z??rt ??l??seken megt??rgyalni.

Emellett a t??bbi napirend a szok??sos havi ??l??srendbe illeszked??, nyilv??nos t??ma, melyek k??z??l ??n az al??bbiakat tartom kritikusnak:

1. A "Moh??csi Zar??ndok??t" fed??nev?? h??romnapos kir??ndul??st, 20 eFt saj??t plusz 1,5 mFt k??zp??nzb??l, ??nkorm??nyzati tanulm??ny??tnak nevezni pof??tlans??g! Nyilv??n a Misszi?? Tours szervezi...Sad

2. Az rendben van, hogy a S??rgah??z SzMSz-??t m??dos?­tani kellett, de szeretn??nk kiemelve l??tni, hogy a r??gihez k??pest miben v??ltozott!Cool

3. Nem ??rtem a v??rosnak az ut??bbi id??ben t??rt??nt, a dokumentumfilm-gy??rt??s finansz?­roz??sa fel?? tett hirtelen p??lfordul??s??t. M??ltkor a Duna-M??dia TV, most pedig a Dunavid??k TV kap jelent??s helyi t??mogat??st ??ll?­t??lag "f??lig k??sz munk??k" befejez??s??re...!nem_ertem!

4. A helyi elektronikus m??diaszolg??ltat??sok ??rt??kel??s??hez nincs el??terjeszt??s, ??gy t??nik, hogy a bizotts??gi tagok az ??l??sen alak?­tj??k ki a v??lem??ny??ket... K?­v??ncsi vagyok r??, hogy a helyi civil elektronikus m??di??kr??l ejtenek-e sz??t? Mert ugyeb??r tudjuk, hogy elvileg a kiegyens??lyozott t??j??koztat??s lenne a c??l...!gepel!

5. Na tess??k! Itt az els?? negat?­v ?JTI-p??lda! Az Ifj??s??gi, Sport ??s T??rsadalmi Kapcsolatok bizotts??ga el?? ker??l a SzIPE 150 eFt-os t??mogat??si k??relme. Ebb??l kider??l, hogy 2012. december 17-??n a Kardos Iskola tornaterm??ben egy kb. 200 f??s sportrendezv??nyt rendeznek. Mi??rt nem az ??j V??rosi Sportcsarnokban? Tal??n foglalt? Ilyen m??ret?? helyi di??krendezv??ny nem sok van egy ??vben a v??rosban. Az ?JTI-??zemeltet??ssel kapcsolatos ?­g??retek nem arr??l sz??ltak, hogy pont ilyen c??lra kellett dr??ga p??nzen meg??p?­teni? A Kardos Iskola tornaterm??ben 200 f?? nyomorogni fog! Csak le ne szakadjon a karzat...Shock

 
http://www.egyszigetpolgarorelmelkedesei.eoldal.hu/
Joe_bacsi
Legut??bbi hozz??sz??l??somban elcsod??lkoztam azon, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy a h??ten a bizotts??gok sorra z??rt ??l??seket tartanak "A 2013. ??vi k??lts??gvet??si koncepci?? megvitat??sa" c?­m?? napirenddel.

A mai h?­rekben hallom, hogy a parlamentben a honaty??k ma az ??llamad??ss??gr??l vit??ztak. Lassan ugyan, de leesett a tantusz! Egy hete sincs m??g, hogy a kisebb, 3000 f?? alatti ??nkorm??nyzatok ad??ss??grendez??s??r??l hallhattunk, ami minket nem ??rint. Ez azt jelenti, hogy nek??nk magunknak kell megoldani a k??lts??gvet??si hi??nyunk szan??l??s??t. Nemr??g m??dos?­totta a KT az ez??vi k??lts??gvet??st, ??s ott figyeltem fel arra, hogy a 10,7 mdFt-os f????sszeg harmad??t hitelb??l finansz?­rozzuk. Ezt az elad??sod??st meg kell ??ll?­tani! Nincsen ingyen eb??d!

Nem vagyok j??rtas a k??lts??gvet??s tervez??s??ben, de szinte biztosra veszem, hogy j??v??re a bev??telek jelent??s n??veked??s??re nem sz??m?­thatunk, teh??t helyi megszor?­t??sokat kell foganatos?­tani.

Val??sz?­n??leg ezekhez v??rnak most ??p?­t?? javaslatokat a bizotts??gokt??l.

Fogadni mern??k, hogy t??rsadalmi vita nem lesz err??l, er??b??l megoldj??k...Sad
 
http://www.egyszigetpolgarorelmelkedesei.eoldal.hu/
Ugrás a fórumra:
Utolsó aktív fórumtémák
  Téma Megnyitva Válaszok Utolsó üzenet
[Szavazás] OFF Topik (amolyan d??h??ng??)
Minden egy??b
444826 1072 vasmacska
2012/12/28 22:56:51
K??zleked??s
Minden egy??b
274317 533 Jani
2012/12/24 15:26:28
[Szavazás] Bucka csatorn??z??s aluln??...
Bucka
57620 122 Joe_bacsi
2012/11/24 14:35:46
[Szavazás] Szigetszentmikl??si ??nkorm...
Politikai vitaf??rum
59811 192 Joe_bacsi
2012/11/07 01:20:16
Virtu??lis k??rnyezetv??del...
Minden egy??b
28998 40 Joe_bacsi
2012/11/06 00:35:43
Legújabb képek
Csak 2 ...

Beküldte:
Nadzsi1

Beküldte:
Nadzsi1

Beküldte:
Nadzsi1
Mai névnapos
Ma 2022. november 26. szombat,
Virág napja van.
Holnap Virgil napja lesz.

Mai Névnaposok

Nincs névnaposunk

Események
<< November 2022 >>
H K Sz Cs P Szo V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Nyilvános szavazás
??n hogyan szavazna, ha k??pvisel?? lenne?

Hagyn??m a jelenlegi ??llapotot ??s minden k??pvisel?? adhatna tov??bb a k??pvisel??i keret??b??l
Hagyn??m a jelenlegi ??llapotot ??s minden k??pvisel?? adhatna tov??bb a k??pvisel??i keret??b??l
51% [51 Szavazatok]

Mev??ltoztatn??m, hogy csak a test??let egy??ttesen d??nthessen a p??nzr??l
Mev??ltoztatn??m, hogy csak a test??let egy??ttesen d??nthessen a p??nzr??l
11% [11 Szavazatok]

Megsz??ntetn??m ezt az adom??nyoz??si form??t, hiszen k??zp??nzr??l van sz??
Megsz??ntetn??m ezt az adom??nyoz??si form??t, hiszen k??zp??nzr??l van sz??
38% [38 Szavazatok]

Szavazatok: 100
Indult: 2012/07/16 06:22:11
Vége: 2012/09/11 17:50:55

Szavazás Archiv
REKL?M

Erdei falfest??s

"Keszi Gym"


Mos??g??pszerel??s

Csal??di napk??zi


Kertsz??p?­t??k


Karcs??sodjon  K??nnyed??n ak??r 2 ruham??retet!

HF Slender You St??di??


Profi ??n??letrajz k??sz?­t??s


Kids Club Szigetszentmikl??s


Erdei falfest??s

"Erdei falfest??s"


GAZDIKERES??!

Tal??lt kuty??k ??s macsk??k gal??ri??ja! Ha tal??lt kuty??t vagy macsk??, esetleg keresi kedvenc??t, akkor k??ldje be a f??nyk??p??t ??s egy r??vid le?­r??st!


Tal??lt kuty??k ??s macsk??k gal??ri??ja! Ha tal??lt kuty??t vagy macsk??t, esetleg keresi kedvenc??t, akkor k??ldje be az ??llat f??nyk??p??t ??s egy r??vid le?­r??st hozz??!
Hírlevél
Ha fel szeretnél írtakozni előbb regisztrálj az oldalon.
Id??j??r??s
Felh??k??p H??t??rk??p
Hirdet??s
Polg??rmesteri Hivatal

A T??NTET??S

Forr??s: www.szszm.hu
Partnereink:


Hun-Web Linkek