Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Rekl??m:

P??tt??m vir??g-aj??nd??k

Ali Box Klub

Thai massz??zs

Balla ingatlan

Bosla AutoRent

Hasznos H?­rek
Column count doesn't match value count at row 1
Online Statisztika
Online vendégek: 0
Online tagok:
Nincsenek online tagok jelen


Regisztrált tagok: 690
Aktiválatlan tagok: 6357
Legújabb tag: fehasznalonev

Látogatók ma: 11124
Online látogató: 0
Max. Onlinerekord: 220
Max. napi rekord: 28603
Látogatók tegnap: 22325
Látogatók a hónapban: 589394

Utolsó 24 órában: 
Rekl??m

Hirdet??si fel??let

Jel??l??

Facebbok


iwiw

Jogi impreszum:
Copyright © www.amivarosunk.hu; 2009. Minden saj??t h?­rt, minden inform??ci??t (f??nyk??pet, filmet, sz??veget, hanganyagot), amit itt az oldalon tal??lnak, forr??ssal megjel??lve (www.amivarosunk.hu), enged??ly n??lk??l megjelen?­thet??! Az oldal tartalm????rt, amit a regisztr??lt tagok ?­rnak ??s a bek??ld??tt k??pek??rt, h?­rek??rt, felel??ss??get a port??l ??s ??zemeltet??je nem v??llal! Minden megjelent h?­r??rt, amit az olvas?? k??ld be, saj??t felel??ss??gre teszi. A jogi k??vetkezm??nyeket mag??ra v??llalja! B??vebben: az oldal szab??lyzat??ban!
Szigetszentmikl??s inform??ci??s oldala linkgy??jtem??ny
Megosztások
Bemutatjuk: Szigetszentmikl??s

Szigetszentmikl??s v??ros a budapesti agglomer??ci??ban, Pest megy??ben, a R??ckevei kist??rs??gben.

Budapest d??li hat??r??ban a Csepel-szigeten tal??lhat?? v??ros. Mint ahogyan az eg??sz sziget, Szigetszentmikl??s is az Alf??ld r??sze. A telep??l??st ??szakr??l Budapest XXI. ker??lete, keletr??l a R??ckevei Duna, d??lr??l Szigethalom, d??lkeletr??l Hal??sztelek, keletr??l pedig a (nagy) Duna hat??rolja. A v??ros Magyarorsz??g k??z??ppontj??t??l ??szaknyugatra, Pest megye d??lnyugati r??sz??n, k??t Duna ??g k??z??tt helyezkedik el. T??k??lt??l mintegy 8 km-re van.

R??szei

A telep??l??st t??bb r??szter??letre lehet bontani:

 • V??rosk??zpont (a helyiek sz??haszn??lat??ban: Falu)
 • J??zsef Attila lak??telep
 • Rag??d
 • Gy??rtelep
 • Bucka, Als?? Bucka
 • S??shegy, ??szaki ??d??l?? ter??let
 • P??skom (als?? ??s fels??)
 • Cucor-sziget
 • Fels??tag
 • Paptag
 • H??ros
 • V??s??rt??r
 • Lakihegyi Lak??park (A V??s??rt??r Lakihegy fel??li r??sz??n ??p??l?? ??j v??rosr??sz)
 • Lakihegy
 • Leshegy

 

N??pess??g

Szigetszentmikl??s lakoss??g??t ??s ter??let??t tekintve a Csepel-sziget legnagyobb telep??l??se (a f??v??rost nem sz??m?­tva).

Nemzetis??gi k??t??d??s [szerkeszt??s]

 • magyar: 91,3%
 • bolg??r: 0,2%
 • cig??ny: 0,5%
 • n??met: 0,6%
 • szlov??k: 0,6%
 • ukr??n: 0,1%
 • ismeretlen: 8,5%

T??bb nemzetis??g rendelkezik m??k??d?? kisebbs??gi ??nkorm??nyzattal a telep??l??sen (bolg??r, cig??ny ??s n??met).

Vall??s

A v??ros hagyom??nyosan reform??tus, ??m napjainkban legt??bben r??mai katolikusnak vallj??k magukat. T??bb kereszt??ny felekezet is rendelkezik templommal a telep??l??sen.

Templommal, imah??zzal rendelkez?? k??z??ss??gek

 • Kossuth Lajos utcai Reform??tus Egyh??zk??zs??g (Szalkai L??szl?? lelk??sz)
 • ?šjv??rosi Reform??tus Egyh??zk??z??ss??g (Harmathy Andr??s lelk??sz)
 • R??mai Katolikus Egyh??zk??z??ss??g (Radnics Zolt??n pl??b??nos)
 • Baptista Imah??z (Luk??cs Tam??s lelkip??sztor)
 • G??r??g Katolikus Szervez??lelk??szs??g (Nagy Istv??n parochus)
 • Szabadkereszty??n Gy??lekezet (Gere J??zsef lelk??sz, ??p??l az imah??zuk)

Egy??b jelent??s k??z??ss??gek

 • Evang??likus Gy??lekezet (Bozor??dy Andr??s lelk??sz)
 • P??nk??sdi Gy??lekezet (M??dai Tam??s lelk??sz)

Kisebb k??z??ss??gek

A v??rosban gy??lekezeti alkalmakat tart t??bbek k??z??tt a Hit Gy??lekezete ??s a Magyarorsz??gi Jehova Tan??i Egyh??z is. R??gebben nagyobb sz??mban voltak jelen unit??riusok ??s zsid??k, jelen pillanatban nincs jelent??s b??zisuk Szigetszentmikl??son.

A 2003-as KSH statisztika

 • r??mai katolikus: 35,9%
 • g??r??g katolikus: 2,2%
 • reform??tus: 21,4%
 • evang??likus: 1,0%
 • m??s egyh??zhoz, felekezethez tartozik: 2,1%
 • nem tartozik egyh??zhoz, felekezethez: 20,7%
 • ismeretlen, nem v??laszolt: 16,6%

T??rt??nete, j??v??je

Szigetszentmikl??s t??bb, mint 700 ??ves telep??l??s, 1986. janu??r 1. ??ta v??ros.

?sat??sok alapj??n val??sz?­n??s?­thet??, hogy kelta ??s ??kori r??mai telep??l??s ??llt a mai v??ros ter??let??n. A telep??l??sen v??gzett kutat??sok alapj??n, az ??skor ??ta lakott helyen a honfoglal?? magyarok fejedelmi t??rzse telepedett meg ?rp??d vezet??s??vel. A sziget nev??t ?rp??d f??lov??sza, Csepel isp??n (aki itt telepedett le) k??lcs??n??zte.

Szigetszentmikl??st els??k??nt 1264. okt??ber 14-??n eml?­ti IV. B??la levele, melyben ?­r az akkori falu templom??r??l is.

Szigetszentmikl??s ??s k??rnyezete a K??d??r-rendszer alatt strat??giai fontoss??g?? r??sze volt az orsz??gnak, a k??zelben volt rep??l??g??p-, aut??- ??s ac??lgy??r, katonai rep??l??t??r, laktanya, valamint sz??mos ipari ??s katonai l??tes?­tm??ny. A kiemelt szerepet az is jelzi, hogy a Duna-menti g??trendszer szigetszentmikl??si szakasza helyenk??nt k??t-h??rom m??terrel magasabb, mint a foly?? m??s szakaszain??l.

A v??ros kedvelt c??lpontja a Budapestr??l kitelep??l?? szuburbaniz??ci??s r??tegeknek, ez??rt is er??s??dik az ut??bbi id??ben a telep??l??s kertv??rosi, kisv??rosi jellege. A v??ros rendez??si tervein is f??k??nt a fent eml?­tett k??t lak????vezeti form??nak sz??ntak helyet a helyi ??nkorm??nyzat szakemberei.

Jelent??s a k??rny??k idegenforgalma ??s a szuburbaniz??ci??s folyamatok mell??khat??sak??nt emelkedik a t??rs??g gazdas??gi szerepe is. A leshegyi ipari park folyamatos n??veked??se ??s sz??mos nagyv??llalat leteleped??se Szigetszentmikl??son az orsz??g munkahelyekkel legell??tottabb r??gi??i k??z?? emeli a v??rost. ??rdekess??gk??ppen megeml?­thet??, hogy a munkav??llal??k egy jelent??s r??sze a R??ckevei kist??rs??g m??s telep??l??seir??l ing??zik, m?­g a v??ros lakosai k??z??l sokan budapesti munkahelyeken dolgoznak.

K??zleked??s

Megk??zel?­t??s g??pkocsival

 • Az M0 aut????t (k??rgy??r??) mindk??t Csepel-szigeti lehajt??ja fel??l k??nnyed??n el??rhet?? a telep??l??s.
 • Budapestet ??s Szigetszentmikl??st k??t f????t k??ti ??ssze, melyek Csepelen a II. R??k??czi Ferenc ??tban folytat??dnak, illetve egyes??lnek.
 • A Csepel-sziget telepl??sei fel??l a sziget keleti ??s nyugati oldal??n h??z??d?? f??utvonalakon Szigetszentmikl??son ??thaladva ??rhet?? el a f??v??ros.
 • A R??ckevei Dun??n Taksony fel?? h?­d seg?­ts??g??vel lehets??ges ??tkelni, itt az 510-es sz??m?? f????tvonal halad az alf??ldi telep??l??sek ir??ny??ba.

T??megk??zleked??s

 • BKV
  • a R??ckevei H??V n??gy szigetszentmikl??si meg??ll??val rendelkezik.
  • a 38A jelz??s?? busz Szigetszentmikl??s Lakihegy v??rosr??sz??ig sz??ll?­tja az utasokat.
 • Vol??nbusz
  • helyk??zi aut??busz j??ratok
   • Csepel–Szigetszentmikl??s–Szigethalom–T??k??l vonal
   • Csepel–Lakihegy-Szigetszentmikl??s–Szigethalom–T??k??l vonal
   • Csepel–Szigethalom–Mak??d–L??r??v vonal
  • helyi aut??busz j??ratok (t??bbf??le)
 • MAHART

Nevezetess??gei, l??tnival??k

 • Helyt??rt??neti gy??jtem??ny
 • ?d??m Jen?? Eml??kh??z [1] (Itt sz??letett 1896-ban a k??s??bbi Kossuth-d?­jas (1957) zeneszerz??, karnagy, egyetemi tan??r, ??rdemes m??v??sz (1955).)
 • ?d??m Jen?? s?­reml??ke
 • Magyar R??di?? Lakihegyi ad??tornya (ipart??rt??neti m??eml??k, a Magyar R??di?? szimb??luma, tulajdonosa ??s ??zemeltet??je az Antenna Hung??ria ZRt.)
 • Tan??sv??ny
 • Lakihegy Speed Bikers Club

H?­res szigetszentmikl??siak

 • ?d??m Jen?? (1896. december 12. – 1982. m??jus 15. Budapest): zeneszerz??, k??ruskarnagy, zenepedag??gus
 • Dolinay Gyula (1850. augusztus 14. Nagyhars??ny – 1915. febru??r 18.) ??js??g?­r??, ifj??s??gi ?­r??
 • K??roly Gy??rgy (*1953. augusztus 31. Budapest) k??lt??, ?­r??
 • Leskovics G??bor (Lecs??, *1966. j??nius 17.) magyar rockzen??sz, ??nekes
 • P??l Utcai Fi??k zenekar
 • Vereckei ?kos (Kajakoz??: vil??gbajnok, eur??pa bajnok, olimpiai bajnok)

Testv??rv??rosai:

Haukipudas (1991 - Finnorsz??g)

Gyergy??szentmikl??s (1996 – Rom??nia)

Busko-Zdr??j (2003 – Lengyelorsz??g)

Specchia (2003 – Olaszorsz??g)

Steinheim (2003 – N??metorsz??g)

Gorna Orjahovica/Горна Оряховица (2004 – Bulg??ria)

Kočani/Кочани (2004 – Maced??nia)

Sveti Martin na Muri (Muraszentm??rton, Horv??torsz??g)

Tervezett testv??rv??rosi kapcsolatok

Wehr (N??metorsz??g)

Boulogne-sur-Mer (Franciaorsz??g)

 

forr??s: www.wikipedai.org, olvas??k

Comments
Hozzászólások
#1 | Javor - 2009/08/07 17:50:02
Tisztelettel a h?­res miklosiakhoz m??g lehetne tenni pl.: Vereckei ?kos
#2 | Nadzsi1 - 2009/08/07 19:23:39
k??sz??n??m az ??szrev??telt, felker??lt!
jogos volt a hozz??sz??l??s!
#3 | gyevocska - 2009/08/26 02:05:14
Szigetszentmikl??s ??j testv??rv??rosa a horv??torsz??gi Sveti Martin na Muri (Muraszentm??rton )

A finn Haukipudas telep??l??ssel 1991-ben l??tesitett testv??rv??rosi kapcsolatot a v??ros.
#4 | Nadzsi1 - 2009/08/26 12:06:21
k??szi, bele?­rtam
#5 | sziasztok - 2010/12/17 16:47:46
Sad
#6 | Sziasztok! - 2010/12/17 16:50:02
Tudn??tok seg?­teni ,vagy esetleg tan??csot adni! Van egy rokonom Szigetszentmikl??son ??s szeretn??m megl??togatni , de m??r 20 ??ve nem besz??lt??nk ??s nem szeretn??k poty??ra menni ekkora t??vols??got, hogy tudn??m meg hogy ott lakik-e m??g Szigetszentmikl??son! Nincs fent semmilyen k??z??ss??gi oldalon! Ilyen nem l??tezik!
#7 | Kexy - 2010/12/18 23:11:36
Mit tudsz r??la mondani?
#8 | Nadzsi1 - 2010/12/18 23:31:28
l??gysz ezt f??rumban folytass??tok
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Felülmúlhatatlan! Felülmúlhatatlan! 0% [0 szavazat]
Nagyon jó Nagyon jó 0% [0 szavazat]
Jó 75% [3 szavazat]
Átlagos Átlagos 25% [1 szavazat]
Gyenge Gyenge 0% [0 szavazat]
Utolsó aktív fórumtémák
  Téma Megnyitva Válaszok Utolsó üzenet
[Szavazás] OFF Topik (amolyan d??h??ng??)
Minden egy??b
444820 1072 vasmacska
2012/12/28 22:56:51
K??zleked??s
Minden egy??b
274314 533 Jani
2012/12/24 15:26:28
[Szavazás] Bucka csatorn??z??s aluln??...
Bucka
57618 122 Joe_bacsi
2012/11/24 14:35:46
[Szavazás] Szigetszentmikl??si ??nkorm...
Politikai vitaf??rum
59811 192 Joe_bacsi
2012/11/07 01:20:16
Virtu??lis k??rnyezetv??del...
Minden egy??b
28996 40 Joe_bacsi
2012/11/06 00:35:43
Legújabb képek
Csak 2 ...

Beküldte:
Nadzsi1

Beküldte:
Nadzsi1

Beküldte:
Nadzsi1
Mai névnapos
Ma 2022. november 26. szombat,
Virág napja van.
Holnap Virgil napja lesz.

Mai Névnaposok

Nincs névnaposunk

Események
<< November 2022 >>
H K Sz Cs P Szo V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Nyilvános szavazás
??n hogyan szavazna, ha k??pvisel?? lenne?

Hagyn??m a jelenlegi ??llapotot ??s minden k??pvisel?? adhatna tov??bb a k??pvisel??i keret??b??l
Hagyn??m a jelenlegi ??llapotot ??s minden k??pvisel?? adhatna tov??bb a k??pvisel??i keret??b??l
51% [51 Szavazatok]

Mev??ltoztatn??m, hogy csak a test??let egy??ttesen d??nthessen a p??nzr??l
Mev??ltoztatn??m, hogy csak a test??let egy??ttesen d??nthessen a p??nzr??l
11% [11 Szavazatok]

Megsz??ntetn??m ezt az adom??nyoz??si form??t, hiszen k??zp??nzr??l van sz??
Megsz??ntetn??m ezt az adom??nyoz??si form??t, hiszen k??zp??nzr??l van sz??
38% [38 Szavazatok]

Szavazatok: 100
Indult: 2012/07/16 06:22:11
Vége: 2012/09/11 17:50:55

Szavazás Archiv
REKL?M

Erdei falfest??s

"Keszi Gym"


Mos??g??pszerel??s

Csal??di napk??zi


Kertsz??p?­t??k


Karcs??sodjon K??nnyed??n ak??r 2 ruham??retet!

HF Slender You St??di??


Profi ??n??letrajz k??sz?­t??s


Kids Club Szigetszentmikl??s


Erdei falfest??s

"Erdei falfest??s"


GAZDIKERES??!

Tal??lt kuty??k ??s macsk??k gal??ri??ja! Ha tal??lt kuty??t vagy macsk??, esetleg keresi kedvenc??t, akkor k??ldje be a f??nyk??p??t ??s egy r??vid le?­r??st!


Tal??lt kuty??k ??s macsk??k gal??ri??ja! Ha tal??lt kuty??t vagy macsk??t, esetleg keresi kedvenc??t, akkor k??ldje be az ??llat f??nyk??p??t ??s egy r??vid le?­r??st hozz??!
Hírlevél
Ha fel szeretnél írtakozni előbb regisztrálj az oldalon.
Id??j??r??s
Felh??k??p H??t??rk??p
Hirdet??s
Polg??rmesteri Hivatal

A T??NTET??S

Forr??s: www.szszm.hu
Partnereink:


Hun-Web Linkek