Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Rekl??m:

P??tt??m vir??g-aj??nd??k

Ali Box Klub

Thai massz??zs

Balla ingatlan

Bosla AutoRent

Hasznos H?­rek
Column count doesn't match value count at row 1
Online Statisztika
Online vendégek: 0
Online tagok:
Nincsenek online tagok jelen


Regisztrált tagok: 690
Aktiválatlan tagok: 6357
Legújabb tag: fehasznalonev

Látogatók ma: 11969
Online látogató: 0
Max. Onlinerekord: 220
Max. napi rekord: 28603
Látogatók tegnap: 22325
Látogatók a hónapban: 590240

Utolsó 24 órában: 
Rekl??m

Hirdet??si fel??let

Jel??l??

Facebbok


iwiw

Jogi impreszum:
Copyright © www.amivarosunk.hu; 2009. Minden saj??t h?­rt, minden inform??ci??t (f??nyk??pet, filmet, sz??veget, hanganyagot), amit itt az oldalon tal??lnak, forr??ssal megjel??lve (www.amivarosunk.hu), enged??ly n??lk??l megjelen?­thet??! Az oldal tartalm????rt, amit a regisztr??lt tagok ?­rnak ??s a bek??ld??tt k??pek??rt, h?­rek??rt, felel??ss??get a port??l ??s ??zemeltet??je nem v??llal! Minden megjelent h?­r??rt, amit az olvas?? k??ld be, saj??t felel??ss??gre teszi. A jogi k??vetkezm??nyeket mag??ra v??llalja! B??vebben: az oldal szab??lyzat??ban!
Szigetszentmikl??s inform??ci??s oldala linkgy??jtem??ny
Megosztások
!Az oldal szab??lyzata!

Az amivarosunk.hu weboldal szab??lyzata:


Az oldalon a regisztr??lt tagok hozz??sz??lhatnak a f??rumhoz, h?­rekhez, cikkekhez, k??pekhez ??s az ??zen??falhoz egyar??nt.

Az oldalon a nem regisztr??lt olvas??k a f??rum kiv??tel??vel minden kateg??ri??hoz hozz??sz??lhatnak.

Noha az Adminisztr??tor, ??s a moder??torok mindent megtesznek, hogy min??l hamarabb elt??vol?­ts??k a F??rumb??l az ??ltal??nosan kifog??solhat?? anyagokat, lehetetlen, hogy minden egyes hozz??sz??l??st ??tn??zzenek. Ebb??l ad??d??an elfogadom, hogy a F??rumon tal??lhat?? ??sszes hozz??sz??l??s a szerz?? n??zeteit t??kr??zi, ??s nem az Adminisztr??torok, Moder??torok, vagy a Webmester ??ll??spontj??t - ?­gy ??k nem v??llalnak felel??ss??get a hozz??sz??l??sok tartalm????rt. Beleegyezek, hogy nem k??ld??k s??rteget??, obszc??n, vulg??ris, r??galmaz??, gy??l??letkelt??, t??mad??, vagy b??rmely m??s olyan tartalmat, illetve anyagot, mely t??rv??nyt s??rt. Mivel ez egy nyilv??nos f??rum, ez??rt olyan anyagot sem k??ld??k, mely ellent??tes az ??ltal??nos k??z?­zl??ssel. A fentiek megs??rt??se azonnali ??s v??gleges t??rl??st von maga ut??n. Elfogadom, hogy a F??rum webmester??nek, az Adminisztr??tornak ??s b??rmely Moder??tornak jog??ban ??ll elt??vol?­tani, szerkeszteni a hozz??sz??l??saimat, vagy lez??rni az ??ltalam nyitott t??m??kat, amennyiben ??gy ?­t??lik meg hogy ez sz??ks??ges. Mint felhaszn??l??, elfogadom, hogy n??h??ny, ??ltalam megadott adat t??rol??sra ker??l a F??rum adatb??zis??ban. Ezek az inform??ci??k semmilyen m??don nem ker??lnek ki egy harmadik f??lhez, de sem az Adminisztr??tor sem a Moder??torok nem tudnak felel??ss??get v??llalni az adatok??rt egy esetleges "hacker-t??mad??s" eset??n. A F??rum "cookie"-kat (s??tiket) haszn??l, hogy adatokat t??roljon a felhaszn??l?? sz??m?­t??g??p??n, de egyik sem tartalmaz szem??lyes adatokat, melyek a regisztr??ci??n??l ker??ltek megad??sra: a cookie-k puszt??n technikai szempontb??l sz??ks??gesek. A megadott email-c?­m csak a regisztr??ci?? (??s az ??j jelsz??) ??rv??nyes?­t??s??hez sz??ks??geltetik, semmilyen m??s felhaszn??l??sra nem ker??l, ??s a hozz??tartoz?? szem??lyes adatok sem.A hozz??sz??l??sok szab??lyzata az oldalunkon:


1.)
Tilos obszc??n ??s tr??g??r szavakat haszn??lni!


2.)
Tilos m??s hozz??sz??l??t vall??sa, sz??rmaz??sa miatt s??rteni!


3.)
Tilos nem k??zszerepl?? szem??ly teljes nev??t ki?­rni hozz??sz??l??sban, kiv??ve, ha a szem??ly ?­r??sos enged??lyt ad r??, illetve ha a h?­r r??la sz??l! Minden egyes nem k??zszerepl?? neve megjelen?­t??se saj??t felel??ss??gre t??rt??nik, amely ut??n a hozz??sz??l?? v??llalja a jogi k??vetkezm??nyeket!


4.)
A h?­rekhez, cikkekhez ??s k??pekhez tilos a nem t??m??ba ill?? hozz??sz??l??st ?­rni, ellenkez?? esetben, ha azt a moder??tor ??szreveszi, akkor azt, figyelmeztet??s n??lk??l joga van t??r??lni!


5.)
A f??rumban ker??lj??k az OFF-ol??st (a nem t??m??ba ill?? hozz??sz??l??sok ?­r??sa)! A nem t??m??ba ill?? v??lem??nyt k??l??n OFF topikba, illetve ??j t??m??ba ?­rjuk le!


6.)
A moder??tornak joga van b??rmelyik hozz??sz??l??st (cikkben, h?­rben, f??rumban, ??zen??falon) moder??lni, illetve t??r??lni. A moder??l??st ??s t??rl??st nem kell indokolni, csak abban az esetben, ha a kimoder??lt/t??r??lt hozz??sz??l??s ?­r??ja megk??rdezi, hogy mi??rt. A moder??tor nem k??teles t??bb mondatban v??laszolni, el??g, ha a moder??l??si szab??lyzat pontj??t megjel??li.


7.)
Minden hozz??sz??l??s saj??t felel??ss??gre t??rt??nik. A moder??torok ??s az oldal nem v??llal felel??ss??get a hozz??sz??l??s tartalm????rt! Minden jogi k??vetkezm??ny a hozz??sz??l??t terheli!


8.)
A felhaszn??l??k adatait a honlap ??zemeltet??je ??s moder??torai nem adj??k tov??bb harmadik szem??lynek, kiv??ve, ha azt a b?­r??s??g k??ri.


9.)
A regisztr??ci??val az oldal regisztr??lt tagja hozz??j??rul ahhoz, hogy k??s??bb a regisztr??lt e-mail c?­m??re ??zenet ??rkezhet az info@amivarosunk.info ??s az amivarosunk@freemail.hu c?­mr??l egyar??nt.


10.)
A nem regisztr??lt hozz??sz??l??kra is ugyan az a szab??ly vonatkozik, mint a regisztr??ltakra, kiv??ve a 9. pont!


11.)
A v??laszt??si topikokba tilos b??rmilyen s??rt?? hozz??sz??l??st ?­rni! Ha azt egy regisztr??lt tag megteszi, akkor azt figyelmeztet??s n??lk??l jog??ban ??ll az oldal ??s a f??rum moder??tor??nak kitiltani, illetve felf??ggeszteni! A v??laszt??si topikok nem a s??rteget??s miatt, hanem inform??ci?? k??zl??s ??rdek??ben j??ttek l??tre. A k??pvisel??k, illetve a p??rtok k??pvisel??i nem jogosultak minden k??rd??sre v??laszt adni. Term??szetesen nem k??telez?? l??togatniuk az oldalt, a v??laszok megad??sa csak egy??nt??l ??s hozz????ll??st??l f??gg! Az oldal biztos?­tja, hogy a v??ros lak??i kommunik??lhassanak a k??pvisel??kkel (??s a k??pvisel??k kommunik??lhassanak a v??ros lak??ival).


12.)
Minden egyes v??laszt??si topik saj??t moder??tort haszn??l, amit ??k moder??lhatnak. Term??szetesen a f??adminisztr??tor is moder??lhat a v??laszt??si topikokban.


13.)
A honlappal kapcsolatos v??lem??nyeket az arra l??trehozott f??rumban tegy??k fel, illetve lehets??ges m??g e-mail c?­mre k??ldve is.


14.)
A h?­rt bek??ld??k jogi felel??ss??get v??llalnak a bek??ld??tt h?­r??k??rt. A moder??toroknak joguk van szort?­rozni a bek??ld??tt h?­rek k??z??tt. Ha a bek??ld??tt h?­r m??s honlapr??l illetve ??js??gb??l sz??rmazik, akkor a forr??st a v??g??n mindenk??pp meg kell jel??lni. A saj??t h?­rt is jel??lni kell! Ha a bek??ld??tt h?­r forr??sa nincs megjel??lve, akkor azt a moder??tor nem k??teles feltenni! Amennyiben a moder??tor ??gy ?­t??li meg, hogy a k??z?­zl??st s??rtheti a felt??ltend?? h?­r, ??gy annak felt??tel??t megtagadhatja, t??r??lheti. H?­reket b??rki k??ldhet be az info@amivarosunk.info e-mail c?­mre, illetve a „h?­r bek??ld??se” feliratra klikkelve!


15.)
A bek??ld??tt k??pek??rt a k??p bek??ld??je jogi felel??ss??get v??llal. Ha a k??p m??s honlapb??l sz??rmazik, illetve ??js??gb??l, plak??tr??l, azt mindenk??pp meg kell jel??lni. Ha a k??p saj??t k??sz?­t??s??, akkor azt is jelezni kell a moder??torok fel??. Amennyiben a moder??tor ??gy ?­t??li meg, hogy a k??z?­zl??st s??rtheti a felt??ltend?? k??p, ??gy annak felt??tel??t megtagadhatja, t??r??lheti. K??peket b??rki k??ldhet be az info@amivarosunk.info e-mail c?­mre, illetve a „k??p bek??ld??se” feliratra klikkelve!


16.)
A bek??ld??tt cikkek forr??s??t jel??lni kell a cikk legalj??n. A bek??ld??tt cikkek??rt a cikk bek??ld??je v??llalja a jogi k??vetkezm??nyeket! Amennyiben a moder??tor ??gy ?­t??li meg, hogy a k??z?­zl??st s??rtheti a felt??ltend?? cikk, ??gy annak felt??tel??t megtagadhatja, t??r??lheti. Cikkeket b??rki k??ldhet be az info@amivarosunk.info e-mail c?­mre, illetve a „cikk bek??ld??se” feliratra klikkelve!


17.)
Tilos olyan avatart haszn??lni, amely s??rt m??sokat, illetve t??rv??nyileg tiltott jeleket tartalmaz. Azt a felhaszn??l??t, aki olyan avatart (igazolv??nyk??pet) haszn??l, egy figyelmeztet??s ut??n azonnal kitiltjuk az oldalr??l.


18.)
Az oldal olvas??inak anyanyelve magyar. Ez??rt azokat a hozz??sz??l??sokat, amelyek nem magyarul vannak (kiv??tel magyarra ford?­t??ssal), azonnal t??r??lj??k!


19.)
Az oldalra tilos pornogr??f tartalm?? k??peket ??s vide??kat felt??lteni, mivel az oldal nincs korhat??rhoz k??tve! Az ilyen tartalm?? k??pek ??s vide??k felt??lt??it a moder??toroknak joguk van kitiltani az oldalr??l.


20.)
Az esetleges szab??lys??rt??k v??llalj??k a jogi k??vetkezm??nyeket. Ilyen esetek p??ld??ul, amikor direkt m??don nem tartja be valaki a szab??lyt, illetve tudatosan offol, pornogr??f k??p- ??s hanganyagot, illetve vide??anyagot helyez el az oldalon, stb.

 

A szab??lyzatot mindenkinek be kell tartani, ez al??l kiv??tel nincs. Ha a szab??ly m??dosul, akkor azt h?­rk??nt k??z??lni fogjuk ??s az oldalon j??l l??that?? helyen felt??ntetj??k.

A h?­rekben szerepl?? helyes?­r??si hib??k lehets??gesek, ekkor jelezhetik priv??t ??zenetk??nt, illetve hozz??sz??l??sk??nt. A hozz??sz??l??sokban viszont nem k??telez?? a helyes?­r??s, azt nem moder??lhatjuk.


Mivel az oldal adminisztr??torai nem tart??zkodnak mindig sz??m?­t??g??p el??tt, ez??rt megk??r??nk minden f??rumoz??t ??s hozz??sz??l??t, hogy a szab??lyokat betartva tegy??k meg a v??lem??ny??ket!

 

Tov??bbi k??rd??sekre sz?­vesen v??laszolunk az info@amivarosunk.info e-mail c?­men, illetve a f??rumban az „oldallal kapcsolatos…” f??rumtopikban.

Tov??bbi j?? b??ng??sz??st!

www.amivarosunk.hu csapata


 

Megjegyz??s: az amivarosunk.info domain c?­mre egyar??nt ??rv??nyes a fentiekben amivarosunk.hu-ra le?­rtak!
Comments
Hozzászólások
#1 | Nadzsi1 - 2010/02/28 04:28:15
Mivel ez egy nagy v??ltoz??s az oldalon, ez??rt a szab??lyt 1 h??t m??lva ??les?­tj??k. Addig szokjuk az ??j szab??lyzatot!
#2 | Henoch - 2010/03/01 19:13:34
Ha nem b??nod a szab??lyzat egyes r??szeit,egy az egyben ??tvenn??m saj??t oldalaimra.
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Utolsó aktív fórumtémák
  Téma Megnyitva Válaszok Utolsó üzenet
[Szavazás] OFF Topik (amolyan d??h??ng??)
Minden egy??b
444825 1072 vasmacska
2012/12/28 22:56:51
K??zleked??s
Minden egy??b
274316 533 Jani
2012/12/24 15:26:28
[Szavazás] Bucka csatorn??z??s aluln??...
Bucka
57620 122 Joe_bacsi
2012/11/24 14:35:46
[Szavazás] Szigetszentmikl??si ??nkorm...
Politikai vitaf??rum
59811 192 Joe_bacsi
2012/11/07 01:20:16
Virtu??lis k??rnyezetv??del...
Minden egy??b
28998 40 Joe_bacsi
2012/11/06 00:35:43
Legújabb képek
Csak 2 ...

Beküldte:
Nadzsi1

Beküldte:
Nadzsi1

Beküldte:
Nadzsi1
Mai névnapos
Ma 2022. november 26. szombat,
Virág napja van.
Holnap Virgil napja lesz.

Mai Névnaposok

Nincs névnaposunk

Események
<< November 2022 >>
H K Sz Cs P Szo V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Nyilvános szavazás
??n hogyan szavazna, ha k??pvisel?? lenne?

Hagyn??m a jelenlegi ??llapotot ??s minden k??pvisel?? adhatna tov??bb a k??pvisel??i keret??b??l
Hagyn??m a jelenlegi ??llapotot ??s minden k??pvisel?? adhatna tov??bb a k??pvisel??i keret??b??l
51% [51 Szavazatok]

Mev??ltoztatn??m, hogy csak a test??let egy??ttesen d??nthessen a p??nzr??l
Mev??ltoztatn??m, hogy csak a test??let egy??ttesen d??nthessen a p??nzr??l
11% [11 Szavazatok]

Megsz??ntetn??m ezt az adom??nyoz??si form??t, hiszen k??zp??nzr??l van sz??
Megsz??ntetn??m ezt az adom??nyoz??si form??t, hiszen k??zp??nzr??l van sz??
38% [38 Szavazatok]

Szavazatok: 100
Indult: 2012/07/16 06:22:11
Vége: 2012/09/11 17:50:55

Szavazás Archiv
REKL?M

Erdei falfest??s

"Keszi Gym"


Mos??g??pszerel??s

Csal??di napk??zi


Kertsz??p?­t??k


Karcs??sodjon  K??nnyed??n ak??r 2 ruham??retet!

HF Slender You St??di??


Profi ??n??letrajz k??sz?­t??s


Kids Club Szigetszentmikl??s


Erdei falfest??s

"Erdei falfest??s"


GAZDIKERES??!

Tal??lt kuty??k ??s macsk??k gal??ri??ja! Ha tal??lt kuty??t vagy macsk??, esetleg keresi kedvenc??t, akkor k??ldje be a f??nyk??p??t ??s egy r??vid le?­r??st!


Tal??lt kuty??k ??s macsk??k gal??ri??ja! Ha tal??lt kuty??t vagy macsk??t, esetleg keresi kedvenc??t, akkor k??ldje be az ??llat f??nyk??p??t ??s egy r??vid le?­r??st hozz??!
Hírlevél
Ha fel szeretnél írtakozni előbb regisztrálj az oldalon.
Id??j??r??s
Felh??k??p H??t??rk??p
Hirdet??s
Polg??rmesteri Hivatal

A T??NTET??S

Forr??s: www.szszm.hu
Partnereink:


Hun-Web Linkek